Norwegian word for break:

"brekke, avbrytelse, ødelegge, friminutt, brudd"


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Popular