Norwegian word for fine:

"mulkt, utmerket, pen, bøtele, vakker, skjønn, bot"


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Popular