Norwegian word for rule:

"regjering, forskrift, herske, bestemmelse, lede"


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Popular